1. داغ کردن کتری: برای از بین بردن جرم های آهکی، کتری را داغ کنید سپس درون آن آب یخ بریزید تا جرم ها از جدار کتری جدا شوند. در این روش اگر کتری بیش از حد داغ شود لحیم آن از بین می رود.
  2. ریختن سرکه در کتری: برای رسوب زدایی کتری و سماور مقداری سرکه درون آنها بریزید و بگذارید 10 دقیقه بجوشد. سپس آب آن را خالی کرده و بشویید دوباره کتری را از آب پر کنید و اجازه دهید، بجوشد تا بوی نامطبوع سرکه از داخل کتری رفع شود.
  3. استفاده از جوش شیرین: می توانید برای جرم گیری کتری و سماور مقداری جوش شیرین را در آب حل کنید. مقدار آب باید دو برابر جوش شیرین باشد. می توانید این کار را چند بار تکرار کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.
  4. از بین بردن رسوب کتری با نوشابه: برای از بین بردن رسوب کتری، سماور و چای ساز آنها را با نوشابه پر کنید و بگذارید تا بجوشد. سپس اجازه دهید آب کتری خنک شود و بعد از گذشت 1 ساعت کتری را آب بکشید تا جرم ها به طور کامل از بین بروند.
  5. حرارت دادن کتری: برای از بین رفتن جرم آهکی کتری چند دقیقه سماور یا کتری را بدون آب حرارت دهید سپس داخل آن را با آب سرد پر کنید تا جرم ها از دیواره کتری کنده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید