1. برای تمیز کردن صفحه تلویزیون یا مانیتور خود حتما قبل از شروع به کار آن را خاموش کنید و از برق بکشید: برای تمیز کردن صفحه تلویزیون یا مانیتور خود حتما قبل از شروع به کار آن را از خاموش کنید و از برق بکشید تا لکه ها و کثیفی ها شکل گرفته به خوبی قابل مشاهده باشند.
  2. انتخاب دستمال مناسب برای تمیز کردن صفحه تلویزیون و مانیتور: مناسب ترین دستمال برای تمیز کردن صفحه تلویزیون و مانیتور را بی شک می توان دستمال های نانو و میکرو فایبر معرفی کرد.
  3. از چه محلول یا اسپری تمیز کننده ای میتوان برای تمیز کردن صفحه تلویزیون و مانیتور استفاده کرد؟: بهترین محلول برای تمیز کردن صفحه تلویزیون و مانیتور محلول سرکه و آب مقطر می باشد.
  4. طریقه درست دستمال کشیدن در تمیز کردن صفحه تلویزیون و مانیتور: کمی از محلول تمیز کننده خود را روی دستمال اسپری کنید سپس دستمال را به صورت افقی و عمودی بدون اینکه فشاری وارد کنید روی صفحه بکشید و اگر که با رعایت طریقه ی درست دستمال کشیدن در تمیز کردن تلویزیون و مانیتور لکه ای پاک نمیشد به صورت دایره ای چند بار روی لکه بکشید، با این روش لکه ها به آسانی پاک خواهند شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید