بندرخت دیواری تاشو PERFECT HOME

240,000 تومان

پوست کن دو شاخه

35,000 تومان

پیتزا و ته چین پز سایز ۲۰

395,000 تومان

پیتزا و ته چین پز سایز 24

475,000 تومان

پیتزا و ته چین پز سایز 28

585,000 تومان

تابه تکدسته گرانیتی مدل WAVE سایز 24

319,000 تومان

تابه تکدسته گرانیتی مدل WAVE سایز 28

375,000 تومان

تابه دودسته گرانیتی مدل WAVE سایز 28

529,000 تومان

تابه سیسمونی گرانیتی مدل مربع سایز ۱۴

202,000 تومان

تابه گرانیتی مدل قلبی

175,000 تومان

ترازوی PERFECT HOME مدل ۳-۹۹۰

445,000 تومان

ترازوی آشپزخانه دیجیتال PERFECT HOME مدل ۵۰۵۵-کاسه دار

379,000 تومان