پوره ساز متال تکس

970,000 تومان

پوست کن

89,000 تومان

پوست کن مخصوص آناناس easy make

65,000 تومان

حلقه کن و رنده عمودی سبزیجات

429,000 تومان

رنده چندکاره

805,000 تومان

رنده چندکاره

565,000 تومان

رنده دستی

89,000 تومان

رنده دور فلزی درشت استیل یونیک

148,000 تومان

رنده دور فلزی ریز استیل یونیک

111,000 تومان

رنده دورفلزی درشت یونیک

153,000 تومان

رنده دورفلزی ریز یونیک

153,000 تومان