تابه تکدسته گرانیتی مدل WAVE سایز 24

319,000 تومان

تابه تکدسته گرانیتی مدل WAVE سایز 28

375,000 تومان

تابه چدنی مربع گریل دار Elegant

1,031,000 تومان

تابه دودسته گرانیتی مدل WAVE سایز 28

529,000 تومان

تابه سیسمونی گرانیتی مدل مربع سایز ۱۴

202,000 تومان

تابه گرانیتی مدل قلبی

175,000 تومان

تابه گریل 8 ضلعی چدنی CHALA

910,000 تومان

تابه گریل گرد چدنی Rounda

676,000 تومان

تابه گریل گرد چدنی Rounda 3 پارچه

817,000 تومان

تابه گریل گرد چدنی Rounda 3 پارچه

873,000 تومان

تابه گریل گرد چدنی Rounda 4 پارچه

854,000 تومان

تابه گریل مربع چدنی Elegant

671,000 تومان