پیتزا و ته چین پز سایز 24

475,000 تومان

پیتزا و ته چین پز سایز 28

585,000 تومان

تابه تکدسته گرانیتی مدل WAVE سایز 24

319,000 تومان

تابه تکدسته گرانیتی مدل WAVE سایز 28

375,000 تومان

تابه چدنی بیضی گریل دار Visalia

950,000 تومان

تابه چدنی مربع گریل دار Elegant

1,031,000 تومان

تابه دودسته گرانیتی مدل WAVE سایز 28

529,000 تومان

تابه سیسمونی گرانیتی مدل مربع سایز ۱۴

202,000 تومان

تابه گرانیتی تک دسته نچسب pmt

219,000 تومان399,000 تومان

تابه گرانیتی دربدار دو دسته نچسب pmt

461,000 تومان617,000 تومان

تابه گرانیتی مدل قلبی

175,000 تومان

تابه گریل 8 ضلعی چدنی CHALA

910,000 تومان